Norsk mat

Norge har naturgitte forutsetninger som gjør at vi er i en særstilling når det gjelder mattrygghet og dyrehelse. Vi ligger langt mot nord og har små og oversiktlige forhold. I tillegg har vi et godt system der bønder, veterinærer, matindustri og myndighetene arbeider sammen for at maten du spiser skal være i verdensklasse.

Nyt Norge skal gjøre det enkelt å velge norsk mat i butikken. Når du velger norsk mat, velger du mer enn bare maten: Du får god dyrehelse, trygg mat, god plantehelse, norske arbeidsplasser og et aktivt landbruk over hele landet på kjøpet.

Her er noen fakta om norsk matproduksjon. Og du kan lese enda mer på matportalen.no