Prima marmorert biff_1.jpg
Spesialitet
Prima Jæren AS

Prima Jæren Svine Carrè - Jæren Smak

Godt marmorert svinecarrè fra Jæren Smak Griser. Stykket er hentet fra delen som liger mellom nakken og sadelen på grisen. Det er totalt 8 ben på Jæren Smak Svinecarrè

Del denne siden

Innholdet kommer fra produsenten. Vi tar forbehold om skrivefeil.

JÆREN SMAK: Kvalitet Jæren Smak leverer det ypperste innen kjøttprodukter. Ved til enhver tid å levere de beste produktene skal vi dokumentere at Jæren er synonymt med gode matopplevelser. Dette oppnås gjennom en helhetlig tankegang med strenge selvpålagte produsentkrav innenfor matsikkerhet, sporbarhet, fôrkvalitet og ikke minst dyrevelferd. Dyrevelferd – en forutsetning for god kvalitet. Prima Jæren legger stor vekt på at dyrene har nødvendig areal for trivsel, samt rikelig med grovfôr og strø. Dette innvirker på helheten - også på smaken. Inntransport fra produsent til slakteri er begrenset til maks 1 time for Svin og 2 timer for Storfè. Ved slakteriet er omgivelsene tilpasset dyrets vante oppvekst miljø. For og vann er tilgjengelig hele tiden og en spesial komponert musikk spilles for å ytterligere sikre en stressfri slakteprosess. Sporbarhet – kunnskap fordrer trygghet. Alle produkter kan spores tilbake til den enkelte produsent og alle produkter fra Jæren Smak leveres i separate sendinger med særskilt merking. På den måten får kunden mulighet til å følge produktet fra start til mål. Matsikkerhet – en grunnleggende faktor. Med Prima Jæren grunnleggende vilje til å levere en vare av ypperste kvalitet, er et omfattende fokus på matsikkerhet i form av hygiene, dyrehelse og ryddighet en selvfølgelighet. Her har Jæren Smak etablerte kontrollrutiner som gir våre produkter store fortrinn. Spesialfôr – bygget på lange tradisjoner Jæren Smak tar vare på det historiske dyreholdet i dagens moderne produksjon. Derfor har vi utviklet et unikt grisefôr basert på gammel viten. Kjøtt basert på spesialfôret er testet av flere av Norges fremste kokker gjennom et prosjekt ved Gastronomisk Institutt i Stavanger. Kjøttet har en bedre struktur - og, i følge kokkene, en langt bedre smak.

Kjøtt // Rogaland
DSC_0355_low.jpg
Prima marmorert biff_1.jpg
Prima Jæren AS

Prima Jæren er en privat eiet lokal kjøttbedrift i Hå Kommune. Våre 470 driftige produsenter leverer kjøtt i henhold til våre kvalitetskrav, og vi har vår eget kvalitetsmerke Jæren Smak som det beste vi kan tilby. Vi har Jæren Smak Gris, Lam, og Storfè, samt at vi satser veldig på kjøttfèrasen Angus.