Hvert år spiser vi rundt 7 kg friske tomater pr person i Norge. Tomatforbruket har økt med 2 prosent hvert år de siste 10 årene. I tillegg bruker vi mye tomater fra boks til ulike sauser og supper.
Riktig temperatur, riktig fuktighet, korrekt vanning og ikke minst; korrekt tid for innhøsting! Dette er alle suksessfaktorene for norske tomater.
Det ble produsert nær 13.300 tonn tomater i norske veksthus i fjor. Det var en økning på over 5 % fra året før. Norske tomater dyreks i gode veksthus, med god tilgang på gode norske vannressurser. Tomatene plukkes når de er på sitt beste! 
Norske tomater

I en forbrukerundersøkelse foretrakk 80 prosent den norske tomaten fremfor den importerte tomaten.  De som foretrakk den norske tomaten mente at den hadde mer smak, var søtere, og hadde en finere rødfarge. (Undersøkelse gjennomført av Nofima i mai 2019) 

Norske tomater

Tomater er best i sesong! Den norske tomatsesongen varer fra mai til oktober

Norske tomater
Det er to hovedtyper av tomatplanter: vanlig tomat og busktomat. Den vanlig tomatplanten har sterk lengdevekst og setter mange sideskudd. Stengelen må bindes opp. Busktomat har svak lengdevekst. Stengelens vekst avsluttes med en blomsterklase. Blomsterklasene sitter tett, med ett eller to ledd imellom.
Det finnes et utall av forskjellige tomatsorter. Hos frukt.no kan du lese mer om de forskjellige hovedsortene. 

Tomaten kommer opprinnelig fra Sør- og Mellom-Amerika, og kom til Europa på 1500-tallet.
Til Norge kom tomatplanten på 1900-tallet. Planten dyrkes på friland i de varmeste strøk av landet, i tillegg til dyrking i vesthus. Nesten halvparten av dyrkingsarealet finnes i Rogaland. Tomat plantes i hovedsak i februar–mars. Av norske tomater går alt til direkte spisetomater, det vil si ikke til prdukter med tomater, som ketsjup, sauser eller supper.

Kuttet tomat, norske tomater
Tomat er rik på både A- og C-vitaminer. I tillegg inneholder den lykopene; et antioksidant.
Så tomaten er en av de skikkelig gode når du skal velge dine daglige fem om dagen.
Norske tomater
Oppbevar alltid tomater i romtemperatur. Modne tomater har kort holdbarhet og ved oppbevaring under 8 °C taper tomater smak og aroma, og blir raskere bløte.
Og unngå å legge tomater sammen med andre grønnsaker - det fremskynder modningen på de andre grønnsakene.