Alt starter hos bonden!

Har du tenkt på at når du velger Nyt Norge...

...velger du trygg og god mat som er laget etter strenge, norske regler.

Men hva betyr det egentlig?

Pålagt med internkontroll

Den norske bonden er pålagt å ha et internkontrollsystem.

Hvert år må bonden gjennomføre en internkontroll på gården og i Norge brukes Kvalitetssystem i landbruket - KSL - til denne jobben.

I KSL dokumenteres det at råvaren kommer fra en gård hvor hensynet til dyr, planter, mennesker og miljø er ivaretatt etter norske lover og regler.

Hvordan gjøres dette?

 

Det gjennomføres 35 000 slike internkontroller i året og bonden går gjennom sjekklister for hver type produksjon som er på gården. Det er nesten 2000 sider med lover og regler som kontrollerer gårdsdrifta.


Alt fra dyrevelferd og plantehelse til drift og arbeidsmiljø blir gjennomgått.

 

 

Tilsyn og kontroll

Samtidig gjennomføres det årlig over 5 000 eksterne kontroller av egne KSL-revisorer og i tillegg utfører Mattilsynet tilsyn. 

Hvor ofte bonden får besøk av en KSL-revisor avhenger av type produksjon og bønder som har husdyr får oftere ekstern revisor på besøk.

Derfor kan du føle deg trygg på at Nyt Norge-garantien holder det den lover. Og at bonden forholder seg til de lover og regler som gjelder.

Hvordan behandler vi dyra da?

Norge har dyrehelse i verdenstoppen. Legemidler brukes for å behandle syke dyr. Av og til bruker vi det for å forbygge, for eksempel gjennom vaksinering.

Norge bruker svært lite antibiotika i vår husdyr- og oppdrettsnæring og vi har svært strenge regler for utlevering og bruk av legemidler til dyr. Dette for å hindre antibiotikaresistens og medisinrester i maten vår. 

 

Og hva med plantene?

I Norge er vi strengere på en del felt innen plantehelse enn mange andre land. Delvis fordi vi velger det. Delvis fordi klima og natur gjør at vi har færre skadedyr og mindre plantesykdom.

Når det gjelder planter har vi feks. forskrifter som gir bedre beskyttelse av helse og miljø og det legges bl.a. stor vekt på integrert plantevern.

Dette betyr at bønder har plikt til å vurdere andre metoder enn plantevernmidler for å bekjempe ugras, sopp og andre skadegjørere.

Så dine valg betyr noe.

Velger du Nyt Norge når du handler i butikken velger du så mye mer. Du blir med på et stort fellesprosjekt – helt fra gården og frem til matbordet ditt. Og alt starter hos bonden.

Mat som er merket med Nyt Norge er produsert og håndtert etter strenge norske regler. Og det betyr trygg og god mat til frokost, lunsj, middag og kvelds på norske bord!

 

Velbekomme!