Norske kuer i fjøs
Nyt Norge

Nyt Norge styrker den norske bonden

Stadig flere forbrukere sier at de velger norsk mat når de kan. Nyt Norge er hovedmerket de orienterer seg etter i butikken. En ny forbrukerundersøkelse viser også at forbrukerne er villige til å betale noe ekstra for mat som bærer Nyt Norge-garantien.

Del denne siden

Skrevet av: Dato:

- For bonden er dette viktig. Norske forbrukere ønsker norsk mat og er villige til å betale litt ekstra for mat med Nyt Norge-merket, sier adm.dir. i Stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist.  

Nyt Norge kommuniserer fortrinnene til norsk matproduksjon for å få folk til å velge norsk mat: god dyrehelse, friske planter, norske arbeidsplasser og en produksjon basert på strenge norske regler.

− Ni av ti forbrukere kjenner Nyt Norge, og enda bedre, det er den merkeordningen for mat som brukes mest aktivt i butikken. Gjett om vi er storfornøyde da!

Økt betalingsvillighet

I Norge produsere vi maten i tråd med forventningene forbrukerne har til både dyrevelferd, dyrehelse, plantehelse og til at regelverket både følges og kontrolleres. De siste fire årene ser vi en klar økning i betalingsvilligheten. Hele 39 % sier nå at de er villige til å betale noe ekstra for matvarer merket med Nyt Norge.  

- Vi skal fortsette å gjøre det enkelt å velge norsk mat i butikken. Å få fram kunnskap til forbrukeren om hvordan maten produseres er en av årsaken til at forbruker er villig til å betale noe ekstra for mat med Nyt Norge, sier Sundqvist.  

− Vi skal fortsette å gjøre det enkelt å velge norsk mat i butikken.
Økt betalingsvillighet for norske produkter
Undersøkelsen er utført på oppdrag for Matmerk, av MediaCom Insight – Matmerk Brand Tracker, Oktober 2018.

Knytte bonden tettere til Nyt Norge

Tidligere i høst gjennomførte COOP tidenes største Nyt Norge-kampanje. Coop-kjedene frontet norske landbruksprodukter og ønsket å synliggjøre den norske bonden gjennom Nyt Norge. Dette er en synliggjøring som den norske bonden ønsker mer av og er i tråd med hva forbruker ønsker. 

- Å koble den norske bonden tydeligere mot Nyt Norge-merket er positivt for både forbruker og bonden selv og noe vi skal jobbe mer med. Forbrukeren ønsker å kjøpe norsk mat og den norske bonden er den som daglig sørger for at dette er mulig, avslutter Sundqvist. 

For å ha Nyt Norge-merket på matvarer er det tre enkle krav som må oppfylles: 

  1. Råvaren er norsk. 
  2. Bonden og råvarekjøper kan dokumentere at KSL er fulgt. 
  3. Maten er produsert og pakket i Norge.
− Forbrukeren ønsker å kjøpe norsk mat og den norske bonden er den som daglig sørger for at dette er mulig.
Tidenes største Nyt Norge-kampanje i Coop-butikker
Tidenes største Nyt Norge-kampanje i Coop-butikker over hele landet i høst.

Forbrukerundersøkelsen

Undersøkelsen er utført på oppdrag for Matmerk, av MediaCom Insight – Matmerk Brand Tracker, Oktober 2018. Representativt utvalg på 1000 respondenter. Her måles holdninger til norsk mat generelt og kjennskap og bruk av Nyt Norge-merket spesielt.  

Hovedresultater 2018 

  • 89% av forbrukerne sier at de kjenner Nyt Norge  
  • 69% sier de har meget stor eller ganske stor tillit til Nyt Norge-merket.  
  • 59% sier seg helt eller delvis enige i at de alltid velger norske matvarer der det er mulig.  
  • 33% sier de ser aktivt etter Nyt-Norge merket i butikk. 

Nyt Norge konkurrerer først og fremst med de andre merkeordningene som har ulike kategorier av landbruksbaserte matprodukter i sin portefølje; Nøkkelhullet, Fairtrade og Debios Økologi-merke.