Norsk rødt fe på beite.

Dine valg betyr noe!

Når du velger norsk mat velger du mer enn bare god mat!

På kjøpet får du råvarer fra et moderne landbruk og en matproduksjon som skaper 100.000 arbeidsplasser over hele Norge.

 

Nyt Norge gir arbeidsplasser i matindustrien

Matindustrien er Norges største fastlandsindustri.

Her jobber det 40.000 mennesker med å produsere maten du spiser.

Råvarene fra 30.000 norske bønder er avgjørende for sysselsettingen i matindustrien. 

Her finner du mer fakta om arbeidsplasser

Norsk jordbær med Nyt Norge

Kaldt klima = friske planter

Det kalde klimaet i Norge gjør gode ting for norsk frukt-, bær-, og grøntproduksjon.

Vi har færre plantesykdommer, og bruker derfor mindre plantevernmidler enn andre land. 

Mattilsynet  overvåker bruken av plantevernmidler i Norge. I sine siste stikkprøver fant de ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Gårdsbruk

Råvarene i Nyt Norge-merkede produkter kommer fra norske gårder som følger Kvalitetssystemet i landbruket.

Velger du mat med Nyt Norge på pakken vet du at husdyrene er født og oppvokst i Norge, at korn, frukt , bær og grønnsaker har grodd i Norge.

At alt er høstet, slaktet, transportert og foredlet i Norge.

Og ikke minst:

At norsk regleverk ligger til grunn for alle deler av produksjonen.

Bonde i fjøs

​Friske dyr trenger ikke medisin

Det får de heller ikke i Norge. Vi er et av landene i verden som bruker minst antibiotika til husdyrene våre. Det er fordi bønder, veterinærer, matindustrien og myndighetene jobber godt sammen.

Det vi kaller den norske modellen er nettopp dette; faglig dyktighet og godt samarbeid.

Her kan du lese mer om den gode norske dyrehelsen.