Nyt-Norge-screenshot-film-surkaal-Orkla-Ole-Konrad-Flogstad-844x476-matmerk
Nyt Norge

Hvorfor elsker nordmenn norsk mat?

- Grovarbeidet med få trygg, norsk mat på bordet skjer ute hos bonden, sier direktør i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist. I en nylig gjennomført undersøkelse sier hele 90 prosent av forbrukerne at de vil støtte den norske bonden ved å velge norsk.

Del denne siden

Skrevet av: Dato:

Den norske forbrukeren vil ha norsk mat. Han er faktisk villig til å betale noe ekstra for den også. Og Nyt Norge viser vei i butikken. Men hvorfor er det sånn? Vi må faktisk ut på jordet for å finne svaret.

Stiftelsen Norsk Mat gjennomfører årlig en forbrukerundersøkelse og resultatene for 2018 var svært gode. Forbrukerne svarer at de først og fremst er opptatt av å ta vare på norske arbeidsplasser både i landbruket og i industrien.

− Hele 90 prosent av forbrukerne sier at de viktigste argumentene for å velge norsk mat er at de ønsker å støtte den norske bonden og ta vare på norske arbeidsplasser.
Nykål fra Huseby gård
Hvorfor nordmenn elsker norsk mat? Vi må faktisk ut på jordet for å finne svaret.

KSL = trygg mat fra bonden

- Vi får viktige signaler fra den norske forbrukeren. De er samfunnsbevisste og velger norsk mat fordi de vil ha et levende landbruk og norske arbeidsplasser. Videre er den norske forbrukeren opptatt av at norsk mat er trygg, sier Stiftelsen Norsk Mat-direktør Nina Sundqvist.

Alle Nyt Norge-produkter kommer fra produsenter som kan dokumentere at de bruker Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), som er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard. Stiftelsen Norsk Mat har også ansvaret for KSL som er en viktig del av grunnlaget for Nyt Norge.

Sysselsatte i primærnæring og matindustri

Det anslås at omtrent 100.000 personer i Norge arbeider i næringer tilknyttet fiskeri, oppdrett, landbruk og i matindustrien. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank.

Nyt Norge er et kvalitetsstempel

- KSL er selve hjerte i landbruket og i norsk matproduksjon. Grovarbeidet med få trygg, norsk mat på bordet skjer ute hos den norske bonden og det er forbrukeren opptatt av. Har ikke bonden KSL på plass, blir det ikke noe Nyt Norge, sier Sundqvist.

I fjor høst ble historiens største Nyt Norge-kampanje rullet i gang på tv, kino og ikke minst i ulike digitale kanaler, og målet er å gi forbrukeren informasjon om ekte norsk matproduksjon.

− Velger du Nyt Norge, er du med på å sikre norske arbeidsplasser. Norsk mat betyr friske planter, og god dyrehelse med lite bruk av antibiotika. Dette er knalltall for alle som har hode, hjerte og hender i norsk matproduksjon.

Noen tall fra forbrukerundersøkelsen

  • 88% av forbrukerne sier at de kjenner det offisielle merket for norsk mat «Nyt Norge»
  • 83% sier merket gjør det enkelt å velge norsk mat og drikke
  • 60% sier at Nyt Norge-merket gjør at de får lyst å kjøpe norsk mat
  • 45% sier de alltid velger Nyt Norge-merket mat hvis de kan velge i butikken
Ku i Rennebu

Fakta til folket

- Fakta er viktig! Vi har turt å bryte med oppfatningen du finner hos mange som markedsfører mat. Vi tror forbrukeren er litt lei glansbilder og vil heller ha fakta. De vil vite mer, ja, de vil ha historien om biffens vei fra fjøset til den ligger på tallerken. Og gjennom Nyt Norge skal vi alltid snakke om fakta og konkurransefortrinnene til norsk mat, avslutter Sundqvist.
− Vi tror forbrukeren er litt lei glansbilder og vil heller ha fakta.