Norsk mat i tall

Nøkkeltall om norsk matproduksjon og lokalmatomsetning

Del denne siden

Skrevet av: Matmerk Dato:

Norsk mat i verdensklasse

Norge har naturgitte forutsetninger som gjør at vi er i en særstilling når det gjelder mattrygghet og dyrehelse. Vi ligger langt mot nord og har små og oversiktlige forhold. I tillegg har vi et godt system der bønder, veterinærer, matindustri og myndighetene arbeider sammen for at maten du spiser skal være i verdensklasse. 

Når du velger norsk mat, velger du mer enn bare maten: Du får god dyrehelse, trygg mat, god plantehelse, norske arbeidsplasser og et aktivt landbruk over hele landet på kjøpet. Vi har mange lokalmat- og drikkeprodusenter over hele landet. Stiftelsen Norsk Mat måler lokalmatsalg i dagligvare, forbrukerholdninger til lokalmat og antall merkede produkter i våre offisielle merkeordninger.

 

I Norge er vi strengere på en del felt innen plantehelse enn mange andre land. Delvis fordi vi velger det. Delvis fordi klima og natur gjør at vi har færre skadedyr og mindre plantesykdom. Vi bruker færre typer og mindre mengder plantevernmidler enn de må i mange andre land. Mattilsynet overvåker bruken av plantevernmidler i Norge. På norske bær, grønnsaker og planter har myndighetene ikke funnet overskridelser som utgjør akutt helsefare

Funn av plantevernmiddelrester

Andel prøver med påviste funn over grenseverdi av plantevernmiddelrester i Mattilsynets overvåkningsprogram 2016-2020.

Norge har dyrehelse i verdenstoppen. Mange dyresjukdommer er utryddet og vi bruker svært lite antibiotika i vår husdyr- og oppdrettsnæring. Regjeringens mål om en reduksjon av antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr med 10 prosent i løpet av perioden 2013-2020 allerede er nådd. Forbruket av antibiotika til oppdrettsfisk er fortsatt svært lavt. Når det gjelder forekomst av antibiotikaresistente bakterier fra dyr som storfe, svin og hest og i mat, så er den lav i Norge

Salg av veterinære antimikrobielle midler, korrigert for antall husdyr i 2016. Inkludert fisk og hest

Enhet: Milligram pr husdyrenhet

Estimert salg av antibiotika til husdyr i Norge

Antibiotikaforbruket til husdyr i Norge går ned. Tallen viser estimert salg av antibiotika til veterinær bruk for storfe, småfe, svin og fjørfe.

Norsk mat og drikkenæring er den største fastlandsindustrien i Norge.

Sysselsatte i primærnæring og matindustri

Det anslås at omtrent 100.000 personer i Norge arbeider i næringer tilknyttet fiskeri, oppdrett, landbruk og i matindustrien. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank.

Kvalitetssystemer i landbruket

Alle norske bønder er med i samme kvalitetssystem. Det består av to deler, en egenrevisjon som leveres hvert år og et besøk av ekstern revisor. Hvor ofte bonden får besøk av ekstern revisor avhenger av type produksjon. Bønder som har husdyr får oftere ekstern revisor på besøk.

Salg av lokal mat og drikke i dagligvarehandelen

Målingen baseres på ukentlig innsamling av data. Sluttført i uke 40 i 2020 Salgstallene justert med produktporteføljen hvert år. Fra 2019 er også salg i storhusholdning regnet inn. Denne utgjorde 5,85 milliarder av omsetningen i 2020

Spesialitet antall produsenter og produkter

Antall produsenter og produkter i merkeordningen Spesialitet

Beskyttede betegnelser i Norge

Beskyttede betegnelser er det offentlige merket som verner om norsk matkultur og garanterer sær­egen kvalitet fra et bestemt geografisk område. Europeiske produkter som har oppnådd samme beskyttelse i EU kan søke om og få det norske juridiske vernet.