Norskmat.no er en samleside for merkeordningene
Nyt Norge og Spesialitet

NYTNORGE-logo

Gjør det
enkelt å velge norsk mat

Gjør det
enkelt å velge norsk mat

Spesialitet-logo

Offisielt merke for
utvalgt lokalmat

Offisielt merke for
utvalgt lokalmat

;

Sommermat: Varmrøkt makrell fra Reinhartsen

Spesialitet

"Makrellen e´ komen!" blir det gjerne sagt på Sørlandet når årets første makrell fiskes opp. Den har nærmest heltestatus i sørlige kyststrøk, og det ligger lange tradisjoner og ekte håndverk bak varmrøkt makrell fra Reinhartsen.

Les mer