Norskmat.no er en samleside for merkeordningene
Nyt Norge og Spesialitet

NYTNORGE-logo

Gjør det
enkelt å velge norsk mat

Gjør det
enkelt å velge norsk mat

Spesialitet-logo

Offisielt merke for
utvalgt lokalmat

Offisielt merke for
utvalgt lokalmat

;

Banebrytende Kraftkar

Spesialitet

Det begynte en juni dag i 2003. På gården Saughaug på Nordmøre kunne det vises til håndverkstradisjoner tilbake til 1303 tallet. Nå skulle et nytt kapittel føyes til historien gjennom etablering av Tingvollost.

Les mer